Košík 0 x

Odstúpenie od zmluvy

MUNGOS, s.r.o.

Sekurisova 14, 841 02 Bratislava, Tel.č.: +421 944 194 728

IČO: 52895696, IČ DPH: SK2121210267

Vzorový formulár na odstúpenie: nuttyno Odstúpenie od zmluvy
(Prosím vyplňte ho a pošlite na adresu MUNGOS, s.r.o. alebo na email adresu info@nuttyno.sk, len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy.)

MUNGOS, s.r.o.

Sekurisova 14, 841 02, Bratislava

Vážená spoločnosť,

týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy o kúpe tovaru – nuttyno produkt uzatvorenej so spoločnosťou MUNGOS, s.r.o., IČO: 52895696, so sídlom: Sekurisova 14, 841 02, Bratislava zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 143880/B

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa zákazníka:

Dátum uzatvorenia zmluvy:

Dátum odoslania odstúpenia:

Podpis zákazníka
(v prípade odstúpenia v listinnej forme)

X